Till startsida
Webbkarta

Studera med funktionshinder

Studenter med funktionshinder som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med det.

Bedömning av hjälpbehovet sker individuellt och med hänsyn till funktionshindrets art och undervisningens uppläggning.

Ta kontakt med universitetet i god tid

Vid Studentavdelningen finns en samordnare för studenter med funktionshinder, som du bör ta kontakt med i samband med anmälan till studier om du är i behov av särskilt stöd. Du bör också i god tid före studiestarten kontakta den institution där du avser att studera, för att planera dina studier tillsammans med studievägledare och lärare.

Prövning på grund av särskilda skäl vid ansökan

Som funktionshindrad har du möjlighet att ansöka om att bli prövad på grund av särskilda skäl vid antagningen.

Ytterligare information om detta får du i antagningsordningen, utbildningkatalogen och i anmälningsmaterialet.

Informera dig

I vår länksamling hittar du ytterligare information från Göteborgs universitet och länkar till andra webbsidor med mer information som kan vara till hjälp för dig inför dina studier.

Länksamling

 

 

Stående böcker med hörlurar runt.

Kontaktinformation

Ingvor Berndt, samordnare

Göteborgs universitet, Studentavdelningen, Box 100, 403 30 Göteborg

Besöksadress:
Viktoriagatan 30A

Telefon:
031-786 1323

Fax:
031-786 4388

E-postadress: funktionshinder@gu.se

Till sidans topp