Till startsida

Teaterstudier, Magisterexamensarbete, 15 hp

(Kurskod: TS2211)

Nivå

Avancerad nivå

Beskrivning

Denna uppsatskurs ger en breddad orientering i drama- och teatervetenskaplig forskning och en vetenskaplig fördjupning inom ett begränsat temaområde. Du lär dig att planera och genomföra ett skrivprojekt med höga vetenskapliga anspråk i form av en magisteruppsats. I kursen får du även ytterligare övning i att diskutera det egna skriftliga arbetet och att föra konstruktiva kritiska diskussioner kring andras arbeten i seminarieform.

För mer information

https://gul.gu.se/public/cou...

Kursplan TS2211

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp Dramatik eller 60 hp Teaterstudier på grundnivå samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Sv B och En A.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Teaterstudier, Magisterexamensarbete, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT14 Dag, 50 % 19 jan 2014 - 7 jun 2014 Stängd

Genväg

VT14

Sök senast 15 okt
GU-24566 Dag, 50 %

Mer om anmälan

EducationPicture

Kontaktinformation

Studievägledning

Camilla Brudin Borg, 031-786 4580, studiev.litt@lir.gu.se

Inst för litteratur, idéhistoria och religion
Box 200 405 30 Göteborg

Telefon:
031 786 1115

Besöksadress:

Hemsida

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta