Till startsida

Teaterstudier, Magisterkurs, 15 hp

(Kurskod: TS2110)

Nivå

Avancerad nivå

Beskrivning

Kursen består av dels ett teatervetenskapligt teori- och metodmoment som fördjupar kunskaperna om analys av dramatexter, föreställningar och andra av teatervetenskapens områden, dels ett teaterhistoriskt moment. Du lär dig beskriva, jämföra och kritiskt förhålla dig till olika drama- och teatervetenskapliga teorier och metoder, och får djupa kunskaper om och god överblick över de drama- och teatervetenskapliga problem och de forskningstraditioner som kursen behandlar.

För mer information

https://gul.gu.se/public/cou...

Kursplan TS2110

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Sv B och En A.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Teaterstudier, Magisterkurs, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT14 Dag, 50 % 19 jan 2014 - 7 jun 2014 Stängd

Genväg

VT14

Sök senast 15 okt
GU-24565 Dag, 50 %

Mer om anmälan

EducationPicture

Kontaktinformation

Studievägledning

Camilla Brudin Borg, 031-786 4580, studiev.litt@lir.gu.se

Inst för litteratur, idéhistoria och religion
Box 200 405 30 Göteborg

Telefon:
031 786 1115

Besöksadress:

Hemsida

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta