Till startsida

Svenska språket, fortsättningskurs, 30 hp

(Kurskod: SV1203)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Här breddar och fördjupar du dina kunskaper om modern svenska och svensk språkvetenskap, utvecklar din förmåga att analysera och producera texter samt studerar svenska språkets historiska utveckling fram till idag. Samtidigt utvecklar du ditt teoretiska tänkande kring språket och fördjupar ditt vetenskapliga förhållningssätt. Kursen innehåller även en självständig uppsats om 7,5 hp, där du samlar material, formulerar språkvetenskapliga problem och för egna resonemang kring dessa.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan SV1203

Svenska språket, fortsättningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan

Kursen startar inte detta läsår. För information kontakta institutionen.

EducationPicture

Kontaktinformation

Studievägledning

Studievägledning: http://www.svenska.gu.se/utbildning/student/studievagledning/

Institutionen för svenska språket
Box 200 40530 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta