Till startsida
Webbkarta

Examensarbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp

(Kurskod: MMG900)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Denna kurs är obligatorisk för dig som vill ta en kandidatexamen i matematik genom att läsa fristående kurser. I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 2-4 studenter. Projektarbetet kommer ni att redovisa i en skriftlig rapport - examensarbetet - men också vid en muntlig presentation. Ni får lära er LaTex - matematikerns "ordbehandlare" - och stor vikt läggs vid själva rapportskrivandet.

För mer information

http://www.chalmers.se/sv/in...

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Kurser om minst 120 hp ska vara avklarade. Vidare krävs att kurser om minst 75 hp i matematik är avklarade. Av dessa ska minst 15 hp vara fördjupningskurser eller kurser på avancerad nivå. Övriga kurser ska omfatta kurserna MMG200 Matematik 1, MMG300 Flervariabelanalys, MMG400 Linjär algebra II och MMG410 Numerisk analys eller andra kurser som ger motsvarande eller högre matematisk kunskapsnivå.

Urval:

Platsgaranti

Examensarbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT14 Dag, 50 % 20 jan 2014 - 7 jun 2014 Sen anmälan

Genväg

VT14

Sök senast 15 okt
GU-21740 Dag, 50 %

Mer om anmälan

EducationPicture

Kontaktinformation

Studievägledning

Hans Westergren

Telefon:
031 772 3505

Kontaktformulär

Besöksadress
Chalmers tvärgata 3

Inst för matematiska vetenskaper
Chalmers tekniska högskola 412 96 GÖTEBORG

Telefon:
031 772 1000

Besöksadress:
Chalmers tvärgata 3

Hemsida

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta