Till startsida

Fourier- och waveletanalys, 7.5 hp

(Kurskod: MMA410)

Nivå

Avancerad nivå

Beskrivning

Fourieranalys (frekvensanalys) är ett oundgängligt verktyg i deterministisk och statistisk signalbehandling (och i teorin för partiella differentialekvationer). Numera används sk wavelettransform i stor utsträckning som komplement till traditionell Fouriertransform. Kursens syfte är bl a att beskriva hur dessa transformer används praktiskt t.ex. vid "sampling" av signaler, i antennteori, i geometrisk optik, i datortomografi och i sannolikhetsteori samt att beskriva de "snabba" transformer som numera utförs av datorer i detta sammanhang.

För mer information

http://www.chalmers.se/sv/in...

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp i matematik, inklusive flervariabelanalys, samt någon kunskap om Fouriermetoder.

Urval:

Platsgaranti

Fourier- och waveletanalys, 7.5 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT14 Dag, 50 % 3 nov 2014 - 18 jan 2015 Sen anmälan

Anmälan

Hösten 2014

Sök senast 15 apr

GU-11757 Dag, 50 %
Sen anmälan


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Kursen ges vid

Institutionen för Matematiska vetenskaper

41296 Göteborg

Telefon: 031-772 1000

Besöksadress: Chalmers tvärgata 3

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta