Till startsida

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp

(Kurskod: KGG310)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen syftar till att ge de studerande förmåga att utifrån en ämnesmässig och metodologisk fördjupning självständigt analysera, genomföra och redovisa samhällsgeografiska undersökningar. Den behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell samhällsgeografisk forskning: problem, synsätt och metoder. Uppsatsmomentet omfattar 15 hp.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG310

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Genomgången kurs Kulturgeografi fortsättningskurs KGG210.

Urval:

Platsgaranti

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT14 Dag, 100 % 1 sep 2014 - 18 jan 2015 Stängd
VT15 Dag, 100 % 19 jan 2015 - 5 jun 2015 Anmäl dig

Anmälan

Hösten 2014

Sök senast 15 apr

GU-18341 Dag, 100 %
Stängd


Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-28341 Dag, 100 %
ANMÄL


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Jorun Holmberg, mail: studievagledare.kgi@geography.gu.se, Besök: Vasagatan 1, hus B, plan 5

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta