Till startsida
Webbkarta

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp

(Kurskod: KGG310)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen ger ämnesmässig och metodologisk fördjupning inom kulturgeografi och utvecklar förmåga att självständigt analysera, genomföra och redovisa kulturgeografiska undersökningar. Den behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell kulturgeografisk forskning: problem, synsätt och metoder. I kursen ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG310

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Genomgången kurs Kulturgeografi fortsättningskurs KGG210.

Urval:

Platsgaranti

Kulturgeografi, fördjupningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT14 Dag, 100 % 1 sep 2014 - 18 jan 2015 Stängd
VT15 Dag, 100 % 19 jan 2015 - 5 jun 2015 Sen anmälan

Anmälan

Hösten 2014

Sök senast 15 apr

GU-18341 Dag, 100 %
Stängd


Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-28341 Dag, 100 %
Sen anmälan


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13

Till sidans topp