Till startsida

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp

(Kurskod: KGG210)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur resurser nyttjas såväl globalt som lokalt. Särskilt uppmärksammas detta i ett regionalt EU-perspektiv samt genom infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. Globaliseringen problematiseras genom ett komparativt perspektiv på regionala ojämlikheter i världen. Kursen utvecklar färdigheter i geografiska analysmetoder. Den avslutas med ett uppsatsarbete.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG210

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Genomgången kurs Kulturgeografi grundkurs (KGG101) eller motsvarande.

Urval:

Platsgaranti

Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 100 % 19 jan 2015 - 5 jun 2015 Anmäl dig

Genväg

VT15

Sök senast 15 okt
GU-28330 Dag, 100 %

Mer om anmälan

EducationPicture

Kontaktinformation

Studievägledning

Jorun Holmberg, mail: studievagledare.kgi@geography.gu.se, Besök: Vasagatan 1, hus B, plan 5

Institutionen för ekonomi och samhälle
Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress:
Viktoriagatan 13

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta