Till startsida
Webbkarta

Geografiska informationssystem 1 (GIS) - Grundläggande geografisk analys och visualisering, 15 hp

(Kurskod: KGG120)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen behandlar grundläggande teorier och begrepp inom området Geografiska informationssystem (GIS). Den ger kännedom om olika metoder för geografisk analys och visualisering samt kunskaper om geografiska databaser. En introduktion i hantering av GIS-programvara ges genom datorbaserade övningar och genom självständiga övningar utvecklas färdigheter i rumslig analys med hjälp av GIS-verktyg liksom färdigheter i att på ett självständigt sätt kunna lösa problem med hjälp av GIS.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG120

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav:

Högskolestudier motsvarande 60 hp. Kursen är datorbaserad, därför förutsätts grundläggande datorvana.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Geografiska informationssystem 1 (GIS) - Grundläggande geografisk analys och visualisering, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
VT15 Dag, 100 % 19 jan 2015 - 23 mar 2015 Sen anmälan

Anmälan

Våren 2015

Sök senast 15 okt

GU-28331 Dag, 100 %
Sen anmälan


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Studentexp. må-to 10.00-12.30

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta