Till startsida

Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp

(Kurskod: KGG101)

Nivå

Grundnivå

Beskrivning

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för människans samspel med och påverkan på sin omgivning i ett geografiskt perspektiv. Innehållet bygger på ett antal aktuella samhälleliga problemfält, såsom befolkningsförändringar, urbanisering, näringslivslokalisering och samhällsplanering. Samhällsprocesser och resursfördelning studeras på olika skalnivåer, från det lokala till det globala. Dessutom kommer ämnesteoretiska grunder och de vanligaste kulturgeografiska metoderna att behandlas.

För mer information

http://gul.gu.se/public/cour...

Kursplan KGG101

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Urval:

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT14 Dag, 100 % 1 sep 2014 - 18 jan 2015 Stängd

Anmälan

Hösten 2014

Sök senast 15 apr

GU-18300 Dag, 100 %
Stängd


Mer om anmälan

EducationPicture

Studievägledning

Jorun Holmberg, mail: studievagledare.kgi@geography.gu.se, Besök: Vasagatan 1, hus B, plan 5

Kursen ges vid

Institutionen för ekonomi och samhälle

Box 625 40530 Göteborg

Besöksadress: Viktoriagatan 13

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta